Christina "Stina" Drugge Hammarsmedens dotter.

 
 
Nu när höstmörkret kryper på och jag äntligen har tid att ägna mig åt lite släktforskning. Då koncentrerar jag mig på Spinnsidan (Den kvinnliga sidan av släkten) och går tillbaks till Månsbyn och mormors släkt.
Hon brukade tala om att hon under sin uppväxt flera gånger hört att i hennes ådror flyter Vallonblod.
M.a.o vi skulle ha Brukssmeder i släkten. Då plötsligt händer det, jag hittar henne : Anna Kajsa Johansdotter,hon kommer som piga till Stråkanäs från Tjäruträsk i Morjärv.Träffar Carl Åström från grannbyn Månsbyn och blir föräldrar till Sofia Christina Åström, mormors farmor.
När jag fortsätter på Anna Kajsas släktlinje hittar jag föräldrarna : Johan Larsson och Christina "Stina" Drugge.
 
Christina "Stina" Drugge.
Född 2/8 1805 på Meldersteins Bruk i Råneå. Döps den 4/8 1805. I födelse och dopboken från Råneå kan man läsa : Mäster Jan Drugge och hustrun Stina Bäck vid Melderstein. Dopvittnen : Mäster Anders Bergström med dess hustru. Mäster Anders Groth och dess hustru, alla vid Melderstein.
 
 
Christina lever med sin familj på bruket i Råneå, när hon är 4 år blir hon moderlös och fadern tar en ny kvinna. Så småningom träffar hon Johan Larsson från Långselet och när jag sen hittar dom i husförhörslängderna lever dom som inhysta på Törefors Bruks ägor i Tjäruträsk där även Christinas kusin Nils Hendrik Drugge finns. Christina och Johan får 9 döttrar och 1 son tillsammans. Som alla har Smedsblodet Drugge i sig men inte kommer att föra namnet vidare.
I Död och Begravningsboken 8/7 1890 hittar jag : Inhyses (Forsbyn) Johan Larssons änka Kristina Drugge i Yttermorjärv som avlidit i en ålder av 84 år 11 månader och 6 dagar.
 
Christinas föräldrar var Hammarsmedsmästare Johan (Johannes) Drugge och Christina Bäck.
Christinas föräldrar var Nils Bäck, Manufakt och Hammarsmedsmästare vid Meldersteins bruk med hustrun Chatarina Eriksdotter Saxholm också hon dotter till en Hammarsmedsmästare vid Meldersteins Bruk. Erik Johansson Saxholm.
 
Johan (Johannes) Drugge.
Född på Söderfors Bruk i Uppland och kom som 4-åring med familjen till Strömssunds Masugn. 1768 fick fadern sitt mästerbrev och kom att verka som Hammarsmedsmästare på Medelsteins Bruk.
Johan och hans bröder följer fadern bana och blir smeder. 1789 får Johan Mästersvenbrevet och året efter gifter han sig med Christina.
Från 1797 är han Hammarsmedsmästare på bruket.
Tillsammans med Christina får han 10 barn varav minst 4 av dom inte levde till vuxen ålder.
Hustrun dör 1809 och han gifter om sig med Margareta Chatarina Olofsdotter. Tillsammans får dom en dotter som dessvärre inte verkar uppnå vuxen ålder.
Efter sina år på bruket blev han arrendator i Långsund Råneå. Där finns även sönerna Johannes och Gabriel, som han lever hos till sin död 1841.
Johans föräldrar var Lars Andersson Drugge och Brita Johansdotter Fornberg (Färnberg).
 
Lars Andersson Drugge.
Han föddes 1736 på Söderfors Bruk. Vid 32 års ålder när han gifter sig med Britta från Älvkarleby är han Hammarsmed vid bruket. Och 1765 ett år efter att fadern gått bort kommer han till Norrbotten tillsammans med sina bröderna Pehr,Fredrik och Claes.
Arbetar först vid Strömsunds Masugn och därefter som Mästerhammarsmed på Meldersteins Bruk.
Med Britta Fernberg har han 7 barn och det verkar att han sen på sidan om får dottern Britta med Pigan Maria Risström, dotter till Klensmed, manufacteurmästare Erik Risström.
Vid bergstinget i Råneå 1790-02-15 anmäldes bl.a. att mästaren Lars Drugge legat sjuk uti sju veckor. Han fick därför från hammarsmedslådan 40 skillingar.
Vid samma tillfälle betalade emellertid hans son Lars den stadgade avgiften till hamarsmedslådan för undanfånget mästersvensbrev, 40 skillingar.
Nio år därefter 1799-02-25, utbetalades ur hammarsmedslådan till bl.a. gamla förlamade smeden Lars Drugge, en riksdaler. Denna summa tycks han sedan få årligen ur hammarsmedslådan.
År 1813-05-12 är summan för Lars Drugge 2 riksdaler och 24 skillingar, och detta år fick även Anders Drugge 32 skillingar.  
1816 återfinnes han tillsammans med hustrun boende inhyses hos dottern Elisabeth Maria och mågen i Rånbyn 15. Därifrån flyttade hon till Töre, och han flyttade till sonen Lars i Vitån, där han bodde vid sin död 1818.
Lars föräldrar var Anders Petersson Drugge och Katarina (Caisa) Larsdotter Söderström.
 
Anders Petersson Drugge.
Hammarsmedsmästare på Söderfors Bruk.
Född 1708-02-23 i Nedre Ullerud  (Dömle bruk).
Dör: 1764-03-30 i Söderfors bruk.
Håll och Stygn.
Han gifter sig 1732 med dottern till ryttaren Lars Larsson Söderström, Katarina (Caisa) Larsdotter Söderström.
Tillsammans fick dom 10 barn. När hustrun dör gifter han om sig med Anna Eriksdotter (Gift morgongåva 10 RDr och en hedersklänning 1757-12-26 i Söderfors)  och får med henne 2 flickor.
Utförliga anteckningar finns i dödboken: "1764 Död mars 30 Begr april 8 Anders Drugge Hammarsmeds Mäster född 1708 d 29 November. på Dömble Bruk i Vermeland. Fadren Hammars. Mäst. Peter Lovisson Drugge, Modren Hustru Elisabet Hansdotter. Kom ... Söderfors från Gravendahl 1728 gift 1732 d 28 Dec. med Caisa Söderström, som född 7 lefvande söner och 3ne ... döttrar. 1758 trädde han uti andra giftet med sin sörjande hustru Anna Ersdotter med ... 2 ne döttrar, som ännu lefver. Sin ... d 14 mars ... av ... och dödde ... lefnad och ... Ålder 55 år 17 veckor och 2 dagar."
Föräldrar Peter Lovisson Drugge och Lisken (Elisabeth) Hansdotter.
 
Peter Lovisson Drugge.
Född :1678 på Lassåna Bruk i Ramsberg.
Död : 1730 i Söderfors.
Gift med Hammarsmeden Hans Östenssons dotter Lisken (Elisabeth) Hansdotter från Dömle Bruk. Tillsammas fick dom 13 barn.
Familjen flyttade omkring till olika bruk där Peter hade anställning som Hammarsmed/Hammarsmedsmästare. Såsom Dömle bruk Nedre Ullerud , Edsvalla i Nor, Rottnedals Bruk i Sunne,  Lesjöfors I Rämmen. Gravendals bruk, Safsnäs.Svanå Sigulskvarn.
 
 Enda gången under hans livstid som vi finner honom med namnet Drugge är i bergstingsprotokoll under tiden 1712-1714. Samma är förhållandet med brodern Johan: bara i ett enda tingsmål år 1714 användes om honom släktnamnet.
Peter (Petter, Per, Pelle, Pählle) Lovisson (Lowitzon, Lovesson, Loesson, Lofwesson) Drugge (Drogge) Peter Lovisson Drougge är kärande vid hammartinget i Filipstad 1712-05- 16, i en tvist om bortsmitt järn.
Kolpojke 1699 i Lassåna bruk, Ramundeboda.
Dräng (troligen till brodern Johan) mellan 1699 och 1702 i Dömle bruk, Nedre Ullerud.
Vid ett dop i Nedre Ullerud den 6 januari 1701 medverkar Mäster Johan Lovitzon och även brodern Petter Lovitzon Mästersven 1702 i Dömle bruk, Nedre Ullerud (S).
Hammarsmedsmästare uppskattat 1710 i Dömle bruk, Nedre Ullerud.
Far Lovis Johansson Drugge.
 
Lovis Johansson Drugge.
Hammarsmedmästare.
Född 1640 i Undenäs. (Markebäck Forsvik)
Död 1717-01-04 i Undenäs. (Forsvik)
Flyttade mellan 1676 och 1678 från Haddebo, Svennevad  till Lassåna bruk, Ramundeboda. Hammarsmedsmästare mellan 1678 och 1693 i Lassåna bruk, Ramundeboda. Flyttade beräknat 1692 från Lassåna bruk, Ramundeboda till Forsviks bruk, Undenäs.
Far Johan (Jean) Drugge.
 
Johan (Jean) Drugge (Droghe).

Född 1615 i Belgien. (Vallonien)
Död efter 1658 i Askersunds landsförs. (Sigulskvarn)
Smältare 1637 i Svanå (Sigulskvarn), Haraker. Flyttade beräknat 1638 från Svanå (Sigulskvarn), Haraker till Höghfors, Västerfärnebo.
Smältare (smelter, smältarekolare) , ogift, 1638 i Höghfors, Västerfärnebo.
Johan Fransos mellan 1639 och 1640 i Haraker.
Johan hammarsmed 1643 i Haraker.
Kolare omkring 1643 i Kungsbruket (Skyllberg), Lerbäck.
Johan hammarsmeds dotter född 1649 i Västerfärnebo.
Kolare mellan 1647 och 1658 i Markebäck, Askersunds landsförs.
Inflyttad före 1655 till Askersunds landsförs.
I början av 1600-talet kom Johan Drougge till Sverige. Han hette förmodligen Jean Drouguet.
Släkten Drougge/Drugge, introduktion och kom från trakten av Liége i Vallonien, södra Belgien, och var kontrakterad av Louis deGeer för arbete som smed vid något av de nybildade järnbruken i Bergslagen.
Sonen Lovis (Louis) med familj verkade vid 1600-talets andra hälft vid bruk i Västergötland och Närke.
Lovis son Petter Drougge förde år 1730 med sig sin barnrika familj till Söderfors bruk i norra Uppland.
Detta blev en av släktens fasta punkter. Ättlingar till Petter Drougge och hans syskon lever fortfarande kvar i Söderfors. (Det är främst här som stavningen Drougge behållits.)
Redan 1765 flyttade några av familjerna Drougge från Söderfors till Meldersteins bruk i Råneå socken, Norrbotten. (Här har namnstavningen ofta förenklats till Drugge, men även Drougge förekommer.)
Släkten har förgrenats åtskilligt i Norrbotten. Idag finns släkten Drougge/Drugge även i Finland, Norge och USA. Den 31 december 2002 fanns i Sverige 710 personer med efternamnet Drugge, och 252 personer med efternamnet Drougge, alltså sammantaget 962 personer.
 
• Kategori: Släktforskning "He So He Vyri Å Fyri"Taggar: Anders Peterson Drugge, Christina Stina Drugge, Drougge, Flamländare, Hammarsmeder, Johan Jean Drugge, Johan Johannes Drugge, Järnbruk, Lars Andersson Drugge, Lovis Johansson Drugge, Meldersteins Bruk, Mästersmed, Månsbyn, Peter Lovisson Drugge, Råneå, Smeder, Stina Drugge, Tjäruträsk, Törefors Bruk, Valloner, Valons, Wallonen, Wallons; • Kommentarer (0)

Kommentera här: